Vispārējie noteikumi

Šie noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz tiešsaistes vīna veikalā www.dagamavīns.lv . Noteikumu pārkāpšana var būt pamats distances līguma izbeigšanai.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, un tiem piekrīt. Klientam nav ļauts veikt pasūtījumu tiešsaistes vīna veikalā, ja klients nav piekritis noteikumiem.

Termini

Pārdevējs – tiešsaistes vīna veikals DA GAMA īpašnieks SIA Flow House Latvia, reģistrācijas Nr. 40103953644, juridiskā  adrese Torņa iela 4, Rīga, LV-1050, piedāvā un pārdod klientiem iegādāties preces savas saimnieciskās darbības ietvaros, ievērojot šos noteikumus.

Klients – fiziska persona, kura tiešsaistes interneta veikalā iegādājas preces, un ir sasniegusi 18 gadu vecumu un kurai nav ierobežota rīcībspēja, lai varētu stāties līgumattiecības ar Pārdevēju.

1. Pasūtīšana

1.1. Veicot pasūtījumu Klients norāda preces saņēmēja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru un adresi.

1.2. Veicot pasūtījumu Klients apliecina, ka piekrīt šiem tiešsaistes vīna veikala lietošanas noteikumiem (distances līguma noteikumiem).

1.3. Pārdevējs pieņem pasūtījumus tiešsaistes interneta veikalā katru dienu no plkst.  8.00 līdz 22.00.

1.4. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

1.5. Pasūtījums, kas veikts līdz plkst. 14.00, tiek piegādāts nākamās darba dienas laikā, ja piegādes adrese ir Rīga un Rīgas rajons. Pārējie dienas laikā veiktie Pasūtījumi tiks piegādāti 2 darba dienu laikā. Pasūtījumiem uz citām vietām Latvijā - 3 darba dienu laikā, piegādes laiku saskaņojot ar Klientu.

1.6. Pasūtījuma saņemšanas brīdī Klientam obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

2. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

2.1. Cenas tiešsaistes vīna veikalā norādītas EUR valūtā ieskaitot pievienotās vērtības vai jebkuru citu nodokli.

2.2. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izdarīšanas brīdī.

2.3. Klients sedz Bankas komisijas maksas par maksājumiem tiešsaistes vīna veikalā, atkarībā no izmantotās bankas.

2.4. Papildus preces cenai, Klients sedz piegādes maksu par kurjera pakalpojumiem un citas izmaksas, kas tiks norādītas preces pasūtīšanas brīdī.

2.5. Pārdevēja ir tiesības mainīt piegādes veidus, summas un attālumus. Izmaiņas ir spēkā no brīža, kas informācija publicēta tiešsaistes vīna veikala sadaļā www.dagamavīns.lv

2.6. Klients var norēķināties ar šādām maksājumu metodēm – izmantojot kādu no tiešsaistes vīna veikalā norādītajām apmaksas sistēmām. Maksājums par precēm veicams pasūtījuma izdarīšanas brīdī.

3. Produktu apkopošana un piegāde

3.1. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai katrs pasūtījums tiktu pilnībā izpildīts, taču nevar garantēt, ka visas Klienta pasūtītās preces būs pieejamas.

3.2. Pārdevējs patur tiesības atcelt pasūtījumu iepriekš pabrīdinot klientu. Šajā gadījumā Pārdevējs atgriež klientam naudu par pasūtījumu, ja apmaksa no klienta puses bijusi veikta.

3.3. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. Pārdevējs piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzdzīvokļu mājā, tikai ja, piegādātājam ir Klienta piekrišana un Pārdevēja piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. Pārdevējs patur  sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

3.4. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un/vai adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja.

3.5. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku par papildu samaksu.

4. Kvalitātes garantija un atbildība

4.1. Produkti, kas attēloti tiešsaistes vīna veikala vietnē, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

4.2. Par visu tiešsaistes vīna veikala vietnē produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. Pārdevējs ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

5. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

5.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot Pārdevēju. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

5.2. Atgriežot preces Pārdevējam, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Pārdevējs patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

5.3. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie Pārdevēja ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Pārdevējs noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. Pārdevējs patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

6. Pasūtījuma atcelšana

6.1. Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt internet tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, Pārdevējs atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem.

7. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

7.1. Pārdevējs var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

7.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem  aktiem un visi strīdi tiks izskatīti  normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8. Datu apstrāde un aizsardzība

8.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par Pārdevēja piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet konfidencialitātes politikā.